برق گیر کلاس C چهار پل (3فاز+نول)
  • برق گیر کلاس C چهار پل (3فاز+نول)


    برق گیر کلاس C چهار پل (3فاز+نول)

    ارستر سه فاز + نول ( 4 پل ) کلاس C فونیکس کنتاکت

    VAL-MS 230/3+1

    ابعاد: 89.8 * 71 * 65.7 میلی متر