کلید اتوماتیک

کلید اتوماتیک که به آن کلید کامپکت یا MCCB(Molded Case Circuit Breaker) یک سوئیچ الکتریکی است که به طور خودکار عمل می‌کند و برای حفاظت از مدار الکتریکی از آسیب های ناشی از جریان بیش از حد، به طور معمول ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه استفاده می شود. عملکرد اصلی آن این است که به قطع جریان پس از تشخیص خطا کمک می کند. بر خلاف فیوز که یک بار عمل می کند و پس از آن باید جایگزین شود، کلید اتوماتیک می تواند یک بازوی تعویض کننده (یا دستی یا به طور خودکار) برای تنظیم مجدد عملکرد طبیعی بازنشانی کند. یکی از قابلیت‌های مهم کلیدهای اتوماتیک MCCB سه حالته بودن سوئیچ آن ها است، به این صورت که در صورت بروز خطا در یک کلید اتوماتیک، کلید به جای قرار گرفتن در حالت قطع در حالت خطا قرار خواهد گرفت و این خصوصیت امکان مشاهده بروز قطعی مدار و بازشناختن علت آن (قطع دستی یا بروز خطا) را به ما خواهد داد. از مزایای کلید اتوماتیک می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. • قطع مدار به محض برگشت جریان و یا کم شدن و افت بیش ازحد مجاز ولتاژ • آماده بهره برداری مجدد، بلافاصله پس از قطع مدار در اثر جریان زیاد ، بار زیاد و یا هر عامل دیگری. • تعیین وضعیت کلید (قطع یا وصل ) توسط سیگنال در اتاق فرمان با استفاده از کنتاکت‌های کمکی. • قطع سریع به وسیله ی رله جریان زیاد کلید ، هنگامی که کلید به روی یک مدار اتصال کوتاه شده بسته می‌شود.