برقگیر

برق‌گیر (Lightning arrester) شرکت فونیکس کنتاکت دستگاهی است که به‌منظور حفاظت از وسایل و کلیة تجهیزات الکتریکی به کار برده می‌شود. این وسیله مانع از آسیب‌دیدن این تجهیزات به دلیل افزایش ناگهانی ولتاژ که ممکن است از طریق رعدوبرق به آن‌ها وارد شود، می گردد. عملکرد برق‌گیر فونیکس کنتاکت در مقابل رعدوبرق چگونه است؟ در زمانی که رعدوبرق پیش می‌آید و صاعقه به زمین و یا ساختمان برخورد می‌کند، اگر ساختمانی دارای برق‌گیر نباشد و تنها دارای یک صاعقه گیر خارجی باشد، در حقیقت فقط یک حفاظت اولیه و ساده برای ساختمان پیش‌بینی‌شده است؛ چرا که بر اثر این برخورد تنها کاری که صاعقه گیر خارجی انجام می‌دهد این است که جریان با ولتاژ بالای صاعقه را به زمین انتقال می‌دهد و بلافاصله به میزان حدوداً نیمی از همین جریان یعنی 50درصد آن به سیستم برقی ساختمان بازمی‌گردد و همین بازگشت جریان می‌تواند خرابی‌های متعددی را پدید آورد؛ آسیب‌هایی نظیر: • خراب شدن کلیة تجهیزات الکتریکی ساختمان • ازبین‌رفتن اطلاعات داده‌ای بسیار مهم • آتش‌سوزی و حتی خساراتی جبران‌ناپذیر مانند از دست‌دادن جان انسان‌ها با استفاده از برق‌گیر شرکت فونیکس کنتاکت در سیستم حفاظتی ساختمان، این 50درصد جریان بازگشتی به ساختمان برنمی‌گردد و به سیستم حفاظتی ساختمان برگردانده می‌شود و از آسیب رسیدن به ساختمان جلوگیری می‌کند. عملکرد برق‌گیر فونیکس کنتاکت در مقابل ولتاژهای گوناگون در مقایسه با دیگر وسایل و تجهیزات حفاظتی در مقابل تغییرات ولتاژ ناگهانی، برق‌گیر شرکت فونیکس کنتاکت با حذف کردن بیش‌ترین مقدار امواج در حقیقت بهترین عملکرد حفاظتی را دارا می‌باشد و دارای دو نوع عملکرد در مقابل ولتاژهای گوناگون می‌باشد: • در مقابل ولتاژهای معمولی، برق‌گیر شرکت فونیکس کنتاکت در حد و اندازة یک عایق الکتریکی مقاومت بسیار زیادی را اعمال می‌کند. • در مقابل ولتاژهای آنی، برق‌گیر شرکت فونیکس کنتاکت موج‌های الکتریکی را به سمت زمین هدایت کرده، تخلیه می کند و مقاومت کمی را اعمال می‌نماید.