• برقگیر کلاس B و B+C (سه فاز)


    برقگیر کلاس B و B+C (سه فاز)

    ارستر سه فاز + نول ( 4 پل ) کلاس C فونیکس کنتاکت

    VAL-MS-T 1/T2 335/12.5/3+1

    ابعاد: 71.2 * 90 * 77.5 میلی متر

    وزن: 62 گرم