• 6ED1055-1MD00-0BA2


    6ED1055-1MD00-0BA2

    همیشه وجود دستگاه های صنعتی مختلف در یک خط تولید امکان نیاز به کنترل بیشتر بر روی این وسایل را پدید می آورد. استفاده از ماژول افزاینده6ED1055-1MD00-0BA2 شرکت زیمنس این امکان رافراهم می کند، تا کنترل بهتری بر روی قطعات صنعتی (PLC) داشته باشید. استفاده از این ماژول به شما این امکان را می دهدتا به خوبی بتوانید با استفاده از قطعاتی چون LOGO PLC به خوبی بتوانید قطعات صنعتی آنالوگ خود را مدیریت کنید. نوع ماژول های افزاینده بسیار زیاد می باشد و می توان این نوع از ماژول ها را در دودسته آنالوگ و دیجیتال دسته بندی نمود.

    معرفی ماژول افزاینده 6ED1055-1MD00-0BA2معرفی ماژول افزاینده 6ED1055-1MD00-0BA2

    ویژگی های خاص ماژول 6ED1055-1MD00-0BA2

    ماژول افزاینده 6ED1055-1MD00-0BA2 به خوبی می تواند با داشتن دویا با اتصال کابل، سه ورودی مختلف را در اختیار بگیرید و با استفاده از رابط های خود با ماژول های دیگر شرکت زیمنس به خوبی آنها را کنترل کند. استفاده از این نوع ماژول ها تا حدود زیادی باعث کاهش سیم کشی در جعبه برق می شود و این امکان رافراهم می کند تا بتوانید از این ماژول در کنترلر های مسکونی و یا صنعتی نیزاستفاده کنید. تحمل گرمایی ماژول افزاینده 6ED1055-1MD00-0BA2 در بیشتر حدخود می تواند به 55 درجه برسد که با کنترل دقیق دما و ساخت صحیح این ماژول به خوبی می تواند آن را تحمل کند.