تجهیزات فشار ضعیف و فشار متوسط

شرکت سیمی نصر ماد توزیع کننده عمده محصولات صنعتی در زمینه محصولات فشار ضعیف و متوسط در ایران است. شبکه های فشار ضعیف عمومی عبارتند از کلیه خطوط هوایی یا زمینی و سایر تاسیسات فشار ضعیف که برای توزیع نیرو از پستهای عمومی توزیع در معابر و گذرگاه‌های عمومی دایر و معمولاً از طریق جعبه انشعاب یا جعبه تقسیم و یا به طور مستقیم به خطوط سرویس مربوط می شوندو کلاً متعلق به شرکت می باشند. در واقع خطوط فشار ضعیف خطوط هوایی با ولتاژ ۴۰۰ ولت (سه فاز) و یا ۲۲۰ ولت (تکفاز) را می گویند وخطوط هوایی با ولتاژهای KV۱۱، KV۲۰ و ۳۳KV در دسته فشار متوسط قزاز می گیرند. تجهیزات فشار ضعیف عمدتا کاربردهایی در این بازه دارند و شامل انواع کلیدهای قطع جریان مانند کلید بی متال، هوایی، حرارتی، محافظ جان و انواع فیوزهای مینیاتوری است.