رله های حفاظتی زیمنس

رله‌ها یا تجهیزات حفاظتی، دستگاه‌هایی هستند که با قطع مدار و باز کردن کلیدهای قدرت، کار حفاظت قطعات و دستگاه‌های سیستم قدرت در برابر آسیب و اتصالی ها را انجام می‌دهند. پیش از اینکه کلید قدرت بتواند باز شود، سیم پیچی کنشگر آن باید روشن شود این روشن شدن از سوی رله‌ها انجام می‌پذیرد. رله به دستگاهی گفته می‌شود که در پی دگرگونی اندازه برقی مانند ولت و گردش یا اندازه فیزیکی مانند دما برانگیخته شده و موجب به کار افتادن دستگاه‌های دیگر و در پایان باز شدن چرخه از سوی کلید قدرت (در سیستم تولید و انتقال و پخش) می‌شود. بنابراین از سوی رله قسمت معیوب از شبکه جداسازی شده و مانع از آن می‌شود که دیگر بخش‌های سالم شبکه همچنان به کار خود ادامه دهند و پایداری و استواری شبکه به همان حالت پیشین نگهداشته شود. کالاها و دستگاه‌ها در برابر آسیب و اتصالی‌ها پناه داده شده و اندازه آسیب‌های درونی به آن‌ها محدود می‌گردد. برخی از خطاهایی که رله‌ها شناسایی می‌کنند از این قرار است: ۱.اتصال کوتاه در شبکه ۲. اضافه جریان ۳.اضافه بار ۴.جریان نشتی ۵.ناهمسانی جریان سه فاز ۶.کاهش بار ۷. افزایش زمان راه‌اندازی و .... شرکت زیمنس با بیش از صد سال سابقه درخشان در زمینه رله های حفاظتی و بیش از یک میلیون رله نصب شده در سطح جهان یکی از مطرح ترین برندهای دنیا در این بخش است. رله های شرکت صنعتی به چهار خانواده اصلی تقسیم می شوند: 1. سیپروتک ۵ 2. سیپروتک ۴ 3. سیپروتک کمپکت 4. سری Reyrolle . در هنگام وقوع خطا در سیستم انتقال قدرت، سیستم حفاظت پست مشتمل بر رله های حفاظتی، مدارات مربوطه و کلید های موجود در سیستم شبکه قدرت، وظیفه جداسازی بخش آسیب دیده را به عهده دارد تا: - تجهیزات HV پست که وظیفه انتقال و تبدیل انرژی را دارند آسیب نبینند - امنیت جانی نیروی های انسانی در حال بهره برداری یا تعمیرات تامین گردد - تامین انرژی الکتریکی از طریق باقی تجهیزات سالم، به طور کامل و تا حد امکان صورت پذیرد زمانی که خطا در شبکه قدرت رخ می دهد، بخش دارای خطا و تمامی بخش هایی که محل خطا را تغذیه می کنند در معرض تنش های مکانیکی و آسیب های حرارتی شدیدی قرار می گیرند. بنابراین حفاظت تجهیزات HV تنها محدود به بخش دارای خطا نبوده، بلکه کلیه تجهیزات HV شبکه قدرت را در بر می گیرد. وظبفه اصلی رله های حفاظتی، تشخیص نوع خطا، محل دقیق آن (جهت جدا سازی از سیستم قدرت) و ارسال فرمان جداسازی به کلیدهای بخش آسیب دیده است. شرکت صنعتی با بیش از صد سال سابقه درخشان در زمینه رله های حفاظتی و بیش از یک میلیون رله نصب شده در سطح جهان یکی از مطرح ترین برندهای دنیا در این بخش است. شرکت سیمی نصر ماد توزیع کننده عمده انواع رله های شرکت صنعتی (سیپروتک ۵، سیپروتک 4، سیپروتک کامپکت و سری Reyrolle) در ایران است.